Oferta

Rodzaje i uprawnienia SEP

Rodzaje i uprawienia SEP to uprawnienia, na które decyduje się coraz więcej osób. W poniższym tekście dowiesz się skąd się wzięła nazwa, jakie są grupy i do czego służą uprawniana, do obsługi jakich urządzeń, instalacji i sieci energetycznych musisz mieć uprawnienia.

Co oznacza SEP ?

SEP to nic innego jak uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Określenie to jest jeszcze sprzed zmiany ustroju gospodarczego. Aktualnie w branży częściej określa się je jako po prostu uprawnienia UDT na grupę 1 ,2 i 3. Bardzo mało osób używa tego określenia, ponieważ z dziadka na ojca przyjęło się, że są to uprawnienia SEP i tak już potocznie zostało.

pewny i sprawdzony egzamin sep, sprawdzona firma egzaminująca uprawnienia sep
egzaminator SEP, zdobycie uprawnień energetycznych, cieplnych gazowych

Kto może prowadzić egzaminy SEP?

Egzamin SEP może prowadzić komisja egzaminacyjna powołana przy stowarzyszeniu, które posiada aktualnie 200 członków z uprawnieniami i odpowiednim wykształceniem. 

Należy uważać na „pseudo-komisje”, które się otwierają i zamykają, ponieważ w momencie kontroli nie przestrzegają przepisów i przeprowadzają właściwie egzaminów, dochodzi do patologii, że nawet egzaminy są przeprowadzane przez nieuprawnione do tego osoby. 

Należy podkreślić, że jeśli taka komisja przy stowarzyszeniu zostanie złapana to egzaminy przestają być ważne! Chcąc mieć pewność swoich uprawnień skontaktuj się z nami już teraz! 

Nasza komisja jest powołana przy stowarzyszeniu powołanym na zlecenie ministra rozwoju i innowacji, a na wszystkie usługi posiadamy akredytacje!

Co to jest uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP to kompetencje zatwierdzone dokumentem, który pozwala obsługiwać urządzenia i sieci, a przez to pracować w zawodzie. Gwarantują znajomość zachowania odpowiednich środków ostrożności przy pracy z urządzeniami, prądem itd. 

Uprawnienia potocznie dzielą się na trzy główne grupy G1, G2 i G2.

G1 – Uprawnienia elektryczne
G2 – Uprawnienia energetyczne czyli cieplne
G3 – Uprawnienia gazowe

Prócz Grup uprawnienia mogą polegać na dozorze lub eksploatacji. Odnosi się to zatem do 2 rodzajów wykonywania prac. Oficjalnie otrzymały one oznaczenie E i D.

E – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
D – Dozór urządzeń, instalacji i sieci

Wyżej wymienione grupy można podzielić na podpunkty, które wskazują dokładnie do czego ma się uprawnienia.

Określają czynności oraz specyfikację urządzeń do jakich można zdobyć uprawnienie. Podczas składania wniosku również należy zaznaczyć, które chce się mieć i tylko o nie będzie oparty egzamin.

co to uprawnienia sep, rodzaje uprawnień sep

Uprawnienia SEP - rodzaje i do czego są potrzebne?

Rodzaje uprawnień sep

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na napięcie znamionowe ,

 2. Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1kV z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w artykule 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r.

 3. Sieci, urządzenia i instalacje  o napięciu znamionowym wyższym od 1kV,

 4. Zespoły prądotwórcze o mocy łącznej od 20 kW wzwyż ,

 5. Urządzenia elektrotermiczne ,

 6. Urządzenia do elektrolizy ,

 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego ,

 8. Elektryczna sieć trakcyjna ,

 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym ,

 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i i instalacji wymienionych w punkcie 1-9 ,

 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia ,

 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic .

uprawnienia energetyczne G1, egzamin uprawnienia energetyczne g1

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło:

 1. Kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi ,

 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW ,

 3. Turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi ,

 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,

 5. Urządzenia wentylacji , klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 k@ każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w artykule 4 i 5 powyższego rozporządzenia.

 6. Pompy , ssawy wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20kW każda ,

 7. Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW ,

 8. Rządzenia do składowania , magazynowania i rozładunku paliwa o pojemności ponat 100Mg ,

 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW ,

 10. Aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach od 1 do 9.

 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia , 

 12. Urządzenia ratowniczo gaśnicze i ochrony granic,

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych , generatory gazu, 

 2. Urządzenia do przetwarzania uzdatniania paliw gazowych , rozkładania paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego , oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie ,

 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych 

 4. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,4 MPa ( gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu), 

 5. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,4 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

 6. Urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPa włącznie,

 7. Urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa ,

 8.  Przemysłowe odbiorniki  paliw gazowych o mocy powyżej 35 kW ,

 9. Turbiny gazowe 

 10. Aparatura kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9.

uprawnienia gazowe G3, egzamin uprawnienia gazowe g3

Wszystkie wyżej wymienione uprawnienia są niejednokrotnie wymagane by rozpocząć pracę. Zakład podczas rekrutacji powinien domagać się informacji czy pracownik ma aktualne uprawnienia potrzebne mu do wykonywania zawodu.

W przypadku nie posiadania odsyła najpierw na zdobycie ich i dopiero potem pracownik może rozpoczynać pracę. Uprawnienia przydają się również do życia codziennego, gdy chcemy coś naprawić na szybko zamiast dzwonić po serwisanta i czekać, aż znajdzie termin.

Uprawnienia SEP pomogą poradzić sobie z drobnymi usterkami elektrycznymi, gazowymi lub cieplnymi. Uprawnienia SEP głównie wymagane są w zakładach, min.:  produkcji podzespołów elektronicznych, górnictwie, firmach motoryzacyjnych.

Aktualnie na rynku jest coraz więcej ofert pracy na strefach ekonomicznych gdzie często te uprawnienia są wymagane.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP można zdobyć przez zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Przed najlepiej przejść szkolenie przygotowawcze, które praktycznie gwarantuje zdanie egzaminu.

Brak szkolenia grozi nieznajomością materiału lub przygotowaniem w oparciu o nieaktualne informacje. Zmiany wchodzą w życie cały czas a szkolenie gwarantuje odpowiednie przygotowanie.

Kurs można przejść w różnej formie wszystko jest opisane w Cenniku. Jeśli jesteś z mniejszej miejscowości to nie ma się czym przejmować, posiadamy odpowiednie kursy online oraz konsultacje. 

Kursy zostały stworzone, aby przygotować potencjalnych ekspertów do legalnej pracy i dozoru bądź eksploatacji urządzeń, sieci oraz instalacji. Chcąc uzyskać uprawnienia należy złożyć wniosek o egzamin, a następnie uiścić opłatę za egzamin, który odbywa się przed komisja do tego powołaną.

We wniosku należy umieścić wszystkie wymagane dane oraz zaznaczyć o jakie uprawnienia chcemy się starać.


Na kurs można zapisać się :

 • indywidualnie 

oraz

 •  grupowo

 Wystarczy wybrać zakładkę zapisz się na  szkolenie i egzamin. Wyświetli się tam do wyboru opcja indywidualnie i zbiorowo. Nasza wyspecjalizowana kadra może przeprowadzić szkolenie u ciebie w zakładzie pod warunkiem grupy 12 osobowej.

Prowadzimy kursy i egzaminy na terenie całego kraju, nie czekaj i zapisz się już dziś! Jeśli jesteś indywidualną jednostka możesz wybrać termin szkolenia lub zakupić dostęp online!

Wymagania do uprawnień SEP

Wymagania do uprawnień SEP , które trzeba spełnić przed podejściem do kursu i egzaminu:

 • Wymagane jest 18 lat 

 • Wykształcenie podstawowe

 

Jak długo ważne są uprawnienia SEP?

 Uprawnienia SEP ważne są przez 5 lat, tyczy się to obu kategorii 

E – Eksploatacji 

oraz

D – Dozoru

Okres liczony jest od zdania egzaminu, a komisja wydaje świadectwo do 2 tygodni od zdania egzaminu.

 

Ile trwa kurs SEP?

Kurs Sep średnio trwa kilka godzin, jest to ściśle wyselekcjonowana potrzebna wiedza do pracy i egzaminu.

Kto przeprowadza egzamin?
I Jak wygląda?

Egzamin przeprowadza oficjalnie zatwierdzona komisja kwalifikacyjna. Sam Egzamin odbywa się w formie ustnej i może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.