Cennik

Cena kursu i egzaminu Sep powinna być rozpatrywana całkowicie osobno, ponieważ są to odrębne zagadnienia. Cena za kurs jest ustalona przez firmę, która go organizuje. Natomiast Cena za egzamin jest ustalona przez Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

Cena za egzamin SEP 2022

Cena kursu i egzaminu Sep to pierwsza rzecz, na którą spogląda potencjalnie zainteresowana osoba lub zakład. Cena egzaminu Sep jest odgórnie ustalona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. 

To rozporządzenie jest w  sprawie: „wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci oraz tryby stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.” 

Artykuł 7 paragraf 14 tej ustawy mówi jasno: „ Za przeprowadzenie egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu , pobierane są od osób kierujących wniosek opłaty egzaminacyjne w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu składania wniosku. 

Opłata za egzamin wynosi zatem 301zł, ale jest to kwota za jedno zaświadczenie. Przykładowo chcemy zrobić uprawnienia na grupę 1 w zakresie dozoru czyli „Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.”

Cena będzie 301 zł nie ważne do ilu podgrup chcemy mieć uprawnienia. Kwota pobierana  jest od zaświadczenia. Oznacza to, że jeśli w jednym okresie będziemy potrzebowali uprawnienia na grupę 1 i 2 to będziemy musieli zapłacić za dwa zaświadczenia.  Bo grupa 1 nie obejmuje np. obsługi kotłów parowych. 

Oprócz tego należy zdecydować czy potrzebne są nam uprawnienia jedynie do dozoru czy również eksploatacji i odnosi się to do każdej z trzech grup: 

Grupy 1. „Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

Grupy 2. „Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło” 

Grupy 3. „ Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe”

Wpływa to bezpośrednio na cenę kursu i egzaminu sep w odniesieniu łącznym, ponieważ dozór  i eksploatacja są traktowane osobno, zatem do każdej z grup wydawane są dwa zaświadczenia na wniosek zainteresowanego.  

Przykład:

Koszt egzaminu na grupę 1 do posiadania uprawnień eksploatacyjnych w 2022 roku to koszt 301 zł. 

Koszt na grupę 1 do posiadania uprawnień eksploatacyjnych i dozoru w 2022 roku to koszt 602 zł

Cena za egzamin Sep do 1kV w 2022

Cena za egzamin Sep do 1 kV w 2022 roku jest to jedno z najczęściej zadanych pytań i w zależności czy chcemy posiadać uprawnienia eksploatacji  czy również dozoru kwota ta będzie wynosić odpowiednio 301 zł lub 602 zł 

Cena za egzamin Sep powyżej 1 kV

Cena za egzamin Sep powyżej 1 kV to równie popularne zagadnienie i cena jest identyczna jak w przypadku uprawnień do 1 kV czyli 301 zł lub 602 zł w zależności czy potrzebujemy uprawnienia tylko do eksploatacji czy również dozoru urządzeń. 

Uwaga!

Uprawnienia można zrobić razem i zapłacić tylko raz! Oznacz to, że jeśli w jednym wniosku zaznaczymy chęć zdobycia uprawnień do eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji lub sieci do1 kV i powyżej 1 kV to zapłacimy 301 zł lub 602 zł w zależności czy chcemy mieć uprawnienia do dozoru i/ lub eksploatacji.

Cena szkolenia Sep? 

O ile cena egzaminu jest ustalona z góry i nie może się zmienić to cena szkolenia już tak. Ceny szkoleń wahają się przede wszystkim od tego czy szkolenie jest organizowane stacjonarnie czy online, kwalifikacji kadry szkoleniowej oraz materiałów dydaktycznych i ich formy jaka będzie wybrana.  Na cenę szkolenia Sep wpływa wtedy również opłata za miejsce, w którym jest zorganizowane. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie twojego zakładu! Wtedy nasza wyspecjalizowana kadra szkoleniowa przyjeżdża i przeprowadza je u ciebie w zakładzie! W naszej firmie masz trzy główne opcje w jakiej formie ma zostać przeprowadzone szkolenie a następnie egzamin:

1.Stacjonarne :

A.W naszej sali konferencyjnej 

  1. U ciebie w zakładzie

Koszt obliczany jest indywidualnie. Średnio  200-350 zł/osobę

  1. Online w postaci wideokonferencji oraz materiałów udostępnionych do edukacji. Grupa lub uczestnik szkolenia może wtedy aktywnie uczestniczyć i zadawać pytania szkoleniowcowi.

Koszt obliczany jest indywidualnie na podstawie zebranej grupy 150-300 zł/osobę

  1. W postaci przygotowanych online kursów. Po ich wykupieniu  otrzymujesz kod dostępu do materiałów i filmów online. 

Cena kursu 199,99 zł

  1. Samokształcenie wtedy obowiązuje jedynie kwota za egzamin w 2022 roku czyli 301 zł. Jest to najtańsza forma przystąpienia do egzaminu przed komisją. Chcąc umówić termin i formę egzaminu przejdź do zakładki kalendarz

Po odbytym kursie nieważne w jakiej formie odbytym , aby zdobyć uprawnienia należy po kursie odbyć w formie online lub stacjonarnie egzamin przed komisja do tego powołaną.

Wszystkie uprawnienia ważne są 5 lat od daty ukończenia egzaminu z wynikiem pozytywnym!